Stefan Kannewischer
Stefan Kannewischer Prezes Zarządu IAKS International
Dr. Stefan Kannewischer Dyrektor Zarządzający Kannewischer Collection i Kannewischer Management AG. Kannewischer, szwajcarska rodzinna firma, zaplanowała przez przeszło 40 lat, wdrożenie projektów technicznych na 250 publicznych pływalniach oraz wykonała 70 projektów biznesowo-konsultingowych. Firma Kannewischer Collection zarządza 6 wiodącymi kąpieliskami termalnymi w Niemczech.
Dr. Kannewischer pełni funkcję Prezesa IAKS International.
Robin Kähler
Robin Kähler Ekspert i konsultant w sektorze sport
Dr Robin Kähler jest ekspertem i konsultantem w sektorze sport. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem sportu gminach ze szczególnym naciskiem na zmiany demograficzne i potrzeby społeczeństwa jak również rozwój infrastruktury sportowej w regionie. Jest członkiem i aktywnie działa w Stowarzyszeniach i Instytucjach wspierających rozwój Infrastruktury Sportowej na terenie Niemiec m.in. w German Association for Sports Science czy też IAKS.
Conrad Boychuk
Conrad Boychuk Członek Zarządu IAKS
Conrad Boychuk – Członek Zarządu IAKS oraz Starszy Dyrektor ds. Rekreacji i Rozwoju Przestrzeni HDR/CEI. Conrad jest zaangażowany w projekt i rozwój ponad 40 obiektów rekreacyjnych, Aren, Centrów Fitnessowch, Ośrodków Sportów Wodnych, zlokalizowanych na obszarze Północnej Ameryki. Conrad posiada bogate doświadczenie z zakresu procesów planowania zagospodarowania terenów publicznych. Poprzez rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych przyczynia się do wypełniania/zaspokajania holistycznych potrzeb społeczności.
Rafał Cieślak
Rafał CieślakRadca prawny
Dr Rafał Cieślak – adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, pomocy publicznej, funduszy unijnych, inwestycji komunalnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Wojciech Blecharczyk
Wojciech BlecharczykSamorządowiec
dr Wojciech Blecharczyk – Długoletni samorządowiec, były wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie, wiceprezes ZG LOP w Warszawie, nauczyciel akademicki autor publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i promocji turystyki.
Członek PKOL / komisja sport i środowisko / współorganizator wielu zawodów sportowych rangi mistrzostw kraju, Europy i Świata / hokej, łyżwiarstwo szybkie, Ice Racing / Uczestnik wielu konferencji i kongresów krajowych i zagranicznych związanych z tematyką powiązań rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej w zgodzie z zasadami ekorozwoju. Od początku związany z Polskim IAKS.
Marek Pietruszka
Marek Pietruszka
Marek Pietruszka – Wieloletni pracownik w organizacjach i jednostkach administracji (państwowej i samorządowej) sektora kultury fizycznej i sportu. Był m.in.: Prezesem klubów sportowych: RKS „Ursus” i Legia -Daewoo S.S.A, Sekretarzem Generalnym PZPN, członkiem Komisji Współzawodnictwa Klubowego UEFA, Zastępcą Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, zasiadał we władzach spółek Skarbu Państwa działających w na rynku nieruchomości, ostatnio Zastępca Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.
Norbert Rokita
Norbert RokitaPrezes Zarządu Arena Szczecin Operator
Norbert Rokita – Prezes Zarządu Arena Szczecin Operator, od dwóch lat zarządza halą widowisko-sportową Azoty Arena. Tym samym, jako pierwszy w Polsce realizuje projekt zarządzania inwestycją sportową poprzez prywatną firmę. Współzałożyciel i twórca jednej z pierwszych w Polsce agencji marketingu sportowego. Manager czołowych Polskich lekkoatletów.
Jolanta Żyśko
Jolanta ŻyśkoCzłonek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej
Jolanta Żyśko od 1990 roku zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących zarządzania sportem w wielu aspektach. Wzięła udział w kilku projektach badawczych realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Obecnie jest członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie. Jest autorką ponad 100 publikacji (w tym ponad 40 w języku angielskim), uczestniczyła w ponad 80 konferencjach, w tym w 50 z referatami (30 na międzynarodowych konferencjach i kongresach), i kilkoma referatami wprowadzającymi lub kluczowymi. Członek wielu organizacji naukowych i profesjonalnych z obszaru zarządzania sportem, m. in. Jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management (EASM), członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (European Association for Sociology of Sport (EASS) oraz Miedzynarodowego Towarzstwa Nauk Społecznych w Sporcie (International Society for the Social Sciences of Sport – ISSSS), oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.
W roku 2004/05 odbyła roczny staż w Institute of Sport and Leisure Policy, w Loughborough University. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu wpływu polityki ponadnarodowej na zarządzanie sportem w krajach europejskich oraz zarządzania strategicznego w sporcie w kraju i poza granicą. Między innymi jako profesor wizytujący oraz w ramach wymiany programu Erasmus do: the German Sport University in Cologne (Deutsche Sporthochschule Köln), University of Jyväskylä (Faculty of Sport and Health Sciences), Bayreuth University (Faculty of Law, Business and Economics) oraz Lithuanian Sports University in Kaunas.
Obecnie rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, wchodzącej w skład Grupy Uczelni Vistula.
Jacek Krzekotowski
Jacek KrzekotowskiPrzewodniczący do spraw sportu W-M SZS
Jacek Krzekotowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe zarządzania i organizacji sportem uzyskując tytuł menedżera sportu. Członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Od września 1996 roku dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a od 2004 roku dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Obecnie pracuje na Samodzielnym stanowisku do spraw sportu, turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Od 1996 roku członek Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie, a od 2008 roku do chwili obecnej wice przewodniczący do spraw sportu W-M SZS. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obiektami sportowymi oraz organizacji imprez sportowych. Uczestniczył w pracach dotyczących budowy nowych obiektów sportowych w Ostródzie między innymi: stadionu piłkarskiego, wyciągu nart wodnych, kąpieliska sezonowego, kompleksów sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, przystani jachtowej oraz pola biwakowego. Obecnie uczestniczy w budowie nowego stadionu lekkoatletycznego w Ostródzie. Jest i był organizatorem i współorganizatorem imprez sportowych między innymi : Ostródzkich Biegów Ulicznych, Ostródzkiego Półmaratonu św. Jerzego, Gali Boksu Zawodowego, imprez siatkarskich, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.
Jacek Błażejewski
Jacek BłażejewskiCzłonek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, Partner Zarządzający Grant Thornton
Jacek Błażejewski, 13 letnie doświadczenie w zakresie dotacji ze środków europejskich. Współtwórca wielu wniosków, studiów wykonalności, biznesplanów. strategii i planów rozwoju, programów rewitalizacji i innych. Wcześniej przez 16 lat w bankowości na stanowiskach dyrektorskich. Działacz gospodarczy w IPH w Toruniu, K-POP Lewiatan, członek rad nadzorczych. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych. Członek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa.
Marcin Szczesiuk
Marcin SzczesiukARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.
Marcin Szczesiuk (ur. 14 stycznia 1973 r. w Warszawie) – Magister inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową obronił w 1997 roku. Pracę zawodową rozpoczął w trakcie studiów w 1992 roku. Po studiach w 1996 roku rozpoczął pracę w KIPP Projekt Sp z o.o. na stanowisku asystenta projektanta, a następnie projektanta. Od 2002 roku prowadzi własna działalność gospodarczą. W 2003 roku uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i został członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2006 roku założył wraz z Moniką Wilczek – Pieniak spółkę cywilną pod nazwą ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. , którą prowadzi do dnia dzisiejszego. W trakcie kariery zawodowej projektował wiele obiektów sportowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej i biurowych. Jest projektantem m.in. ERGO ARENY na granicy miast Gdańska i Sopotu.
Grzegorz Zawistowski
Grzegorz Zawistowski
Grzegorz Zawistowski – Koordynator Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Z wykształcenia mgr inż. Inżynierii biomedycznej (Politechnika Warszawska), studia podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej (Akademia L. Koźmińskiego). Samorządowiec – radny Rady m. st. Warszawy (1994 – 2002), starosta warszawski (1999 – 2000), burmistrz dzielnicy Targówek m st. Warszawy (2006 – 2014).
Marcin Iwaszkiewicz
Marcin IwaszkiewiczArchitekt
Marcin Iwaszkiewicz architekt, wspólnik i założyciel PIG architekci oraz członek zarządu biura architektonicznego Retail & Development. Od początku kariery zawodowej członek międzynarodowych zespołów zajmujących się projektami budynków użyteczności publicznej m.in. Stadionu Narodowego w Warszawie, stadionu w Krasnodarze, stadionów w Ankarze, Antalii i Sumquaiyt, a także współautor koncepcji stadionów miejskich w Chorzowie i Olsztynie. W przeszłości współpracował z międzynarodowymi biurami architektonicznymi m.in. OMA, gmp i JSK. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz TU/e Eindhoven, członek SARP.
Robert Perkowski
Robert PerkowskiBurmistrz
Urodzony 23.01.1977 roku w Siemiatyczach. Absolwent Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych traktujących o analityce zarządzania. W 2001 roku odbył półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen’s University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC). W latach 1998-2002 Radny Miasta Ząbki, w latach 2002-2006 Radny Powiatu Wołomińskiego, w latach 2002-2006 zajmował różne stanowiska w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, od 2006 roku Burmistrz Miasta Ząbki. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju MŚP. Prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą poświęconych bezpłatnemu transportowi publicznemu oraz administracji publicznej
Agata Dąmbska
Agata Dąmbska
Ekspertka i współzałożycielka think tanku Forum Od-nowa, projektującego i wdrażającego zmiany systemowe w sektorze publicznym. Współautorka raportu „Samorząd 3.0”, publicystka mediów ogólnopolskich i samorządowych, działaczka trzeciego sektora.
Grzegorz Kita
Grzegorz Kita Prezes i właściciel Sport Management Polska
Grzegorz Kita – Ekonomista, inwestor, menadżer. Prezes i właściciel Sport Management Polska (zał. 2002). Najbardziej znany w Polsce specjalista z zakresu marketingu i konsultingu sportowego oraz prekursor i pionier tego rynku. Najczęściej cytowany w mediach ekspert z zakresu marketingu sportowego w Polsce.
W swojej karierze zrealizował ponad 250 projektów marketingu sportowego. Zasłynął m.in. przygotowaniem strategii i wypromowaniem polskiego pływania w latach 2005-2008, realizacją projektu T-Mobile Ekstraklasa dla T-Mobile (2012-2015) oraz wielkimi transakcjami sprzedażowymi w futbolu (ITI – Legia Warszawa, Allianz – Górnik Zabrze). Realizował także szereg projektów doradczych. Pracował m.in. dla Allianz, T-Mobile, Bioton, STS, Telefonia Dialog, McDonald’s, Energa, BASF, Campus, Michelin, Coca Cola, Tauron, CH Manufaktura, PKE i wielu innych.
Jako wyłączny przedstawiciel reprezentował narodowe reprezentacje Polski w pływaniu, lekkiej atletyce, kajakarstwie czy taekwondo. Współorganizował także Ekspedycję Campus Syberia Mongolia i współpracował przy rajdzie pustynnym RMF Morocco Chalenge. Ma także szereg doświadczeń w działaniach dla władz samorządowych. Realizował projekty m.in. dla Warszawy, Gdańska czy Białegostoku.
Przed założeniem SMP Grzegorz Kita pracował w latach 2003-2004 jako Dyrektor Generalny klubu piłkarskiego Legia Warszawa a później Wiceprezes Zarządu Polonii Warszawa. Jako Dyrektor Generalny Legii Warszawa był architektem przemian własnościowych w tym klubie uwieńczonych transakcją z koncernem ITI. W latach 2000-2002 był głównym strategiem koncernu przemysłowo-budowlanego Mostostal-Export S.A. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za politykę strategiczną koncernu, nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi oraz relacje inwestorskie. Koncern Mostostal – Export w ówczesnym czasie składał się z ponad 30 spółek zależnych a skonsolidowane przychody roczne przekraczały wartość 1,3 miliarda złotych. W latach 1993-1999 był zawodowym inwestorem giełdowym.
Prowadzi również szeroką działalność naukową i szkoleniową. Jest autorem szeregu autorskich koncepcji i zagadnień związanych z biznesem sportowym. W ramach działalności naukowej m.in. stworzył i wykładał pionierski przedmiot „Zarządzanie produktem klubu sportowego” na WSEwS w Warszawie. Wykłada także dla Polskiej Akademii Sportu oraz wyższych uczelni. Jest także cenionym prelegentem na wielu kongresach i seminariach poświęconych marketingowi i konsultingowi.
Dr Zbigniew Brenda
Dr Zbigniew Brenda
Absolwent kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu związany jest ze służbami planowania przestrzennego. W swoim dorobku zawodowym posiada bardzo liczne opracowania studialne i projektowe z zakresu planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku budownictwo. Jego dorobek naukowy stanowi kilkadziesiąt publikacji oraz wiele referatów i wykładów wygłoszonych na konferencjach naukowych i seminariach. Jest także aktywnym członkiem Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Jarosław Panek
Jarosław Panek
Z-ca dyrektora biura zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
W ROT WŚ pracuje do pięciu lat, wcześnie od samego początku kariery zawodowej związany z dziennikarstwem. Kierownik działu ekonomicznego i redaktor naczelny „Gazet Kieleckiej” , a potem kierownik działu gospodarczego w największej świętokrzyskiej gazecie – dzienniku „Echo Dnia”. W ROT WŚ pełni także rolę rzecznika prasowego. Przez dwa lata był konsultantem do spraw mediów i wizerunku w ramach unijnego projektu „ Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja”, w ramach którego powstała marka turystyczna „ Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”. Nadzorował kreację i emisję reklam Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w telewizji, radiu i prasie drukowanej.
Dr Zdzisław Paliga
Dr Zdzisław Paliga
Dr nauk o kulturze fizycznej; autor 68 publikacji naukowych m.in. z zakresu usytuowania kultury fizycznej, sportu i turystyki w administracji rządowej i samorządowej oraz rozwoju i zarządzania infrastrukturą sportową; uczestnik ponad 40-tu konferencji i kongresów.

Obecnie Kanclerz AWF we Wrocławiu, Wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, Członek Rady Nadzorczej OSiR w Miliczu a także Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego w 9 dziedzinach m.in. inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, turystyka, infrastruktura mieszkalnictwa, infrastruktura edukacyjna, lokalne programy rewitalizacji; Ekspert Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Wcześniej: Z-ca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu; Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Ekspert Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu; Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: sport i rekreacja, infrastruktura systemu oświaty, infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa; Ekspert RPO w dziedzinach: odnowa zdegradowanych obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i infrastruktura kultury, infrastruktura edukacyjna i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych i szkolnictwa wyższego.

Pełnił wiele funkcji społecznych m.in.: Członek Międzyresortowego Komitetu Sportu Dzieci i Młodzieży; Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Makroregion Dolnośląski; Wiceprzewodniczący Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży UKFiS; Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Konfederacji Sportu; Wiceprzewodniczący Komisji Nadziei Olimpijskich PKOl.

Dr inż. Adam Dolot
Dr inż. Adam Dolot
Doktor inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od roku 1991 związany z biurem projektowo-badawczym „Arhead” Sp. z o.o. – od 1995 roku na stanowisku projektanta (po uzyskaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej). W trakcie praktyki zawodowej projektował wiele obiektów użyteczności publicznej (w tym zespoły sportowe), budynków biurowych a także opracowywał projekty związane z adaptacją i przebudową obiektów zabytkowych.

Równocześnie z praktyką projektową prowadzi zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – od 1997 roku jako asystent, a od 2006 roku jako adiunkt w Zespole Architektury i Urbanistyki. Od 2013 roku kierownik Zespołu Architektury Urbanistyki i Rysunku.